Polityka Prywatności RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z-POWER Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi 93-102, ul Milionowa 3/5, KRS: 0000643678.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych i marketingowych, w szczególności w celu bieżącej obsługi zleceń reklamacyjnych i serwisowych, oraz w przypadku danych niezbędnych do programu przedłużonych gwarancji.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy odpowiedzialni za budowę bazy danych reklamacji oraz bazy danych przedłużonych gwarancji. Państwa dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników Z-Power Sp z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji celu o którym mowa powyżej. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się konieczność przekazania takich danych osobowych poza EOG to wyłącznie dla realizacji celu przetwarzania.

Serwer administratora

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa, w którym jest serwer (Polska), na którym to serwerze umieszczane są dane przetwarzane przez Z-Power Sp z o.o. Dane umieszczone na ww. serwerze są szyfrowane, a podmiotem zarządzającym serwerem jest Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, numer KRS: 0000431335.

Okres

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieograniczony aż do cofnięcia zgody lub umowy.

Państwa uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W sprawie edycji/usunięcia Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem serwis@z-power.pl

Skarga

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Warunek

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jako osoby fizycznej lub firmy jest warunkiem umożliwiającym skorzystania z programu przedłużonej gwarancji . Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność korzystania z programu przedłużonych gwarancji oraz informacji serwisowych dotyczących konkretnej naprawy.