Rejestracja

Osoba prywatna Firma

Informacje dodatkowe

Zgłoszenie produktu


Cena produktu (z VAT)*
Data zakupu*
Numer dokumentu zakupu*
Dołącz dokument zakupu*
Przeczytałem i akceptuję warunki programu "Wybierz 3 lata gwarancji"*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Z-POWER Sp z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm.), przekazywanych w związku z realizacją programu oraz do celów marketingowych wraz z oświadczeniem, że dane zostały podane dobrowolnie i że Uczestnik poinformowany został o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych i prawie do ich poprawienia.*
Potwierdzam poprawność danych (Niepoprawnie wypełniony formularz uniemożliwi skorzystanie z przedłużonej gwarancji)*

*Pola wymagane